Новини

Проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”

Фирма УНИКОМ ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-6.002-0308-C01 по проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Общата стойност на проекта е 123 912,50 лв., от които 61 956,25 лв. европейско и 0,00 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 21.09.2022г. и е с продължителност 10 месеца.

Оперативна програма 2023 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

Оперативна програма 2022 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

Оперативна програма 2021 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

Качества на алуминия, като материал

 • Рециклируем
 • Лек
 • Устойчив
 • Има високо съотношение на якост към тегло
 • Еластичен
 • Устойчив на корозия
 • Топлопроводим
 • Нетоксичен
 • Електропроводим
 • Немагнетизиращ
 • Не произвежда искра
 • Негорим

Екструзия на алуминий

Алуминият е рециклируем, лек, устойчив, има високо съотношение на якост към тегло, еластичен, устойчив на корозия, топлопроводим, нетоксичен, електропроводим
СЕРТИФИКАТИ
Екструзия на алуминий
Copyright 2023 Екструзия на алуминий. Всички права запазени
licenseearth linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram