Преса за екструзия на твърди сплави

Преса за екструзия на твърди сплави
ПРЕСА ЗА ЕКСТРУЗИЯ НА ТВЪРДИ СПЛАВИ
През 2022 година се достави и монтира 6-инчова индиректна преса която разшири обема на възможните за екструзия сплави. На практика може да се екструдира всяка съществуваща сплав. Техническите характеристики на тази преса позволяват екструдиране на профили от сплави 7075, 2024, 2017, 5083 и други както и екструдирането на безшевни тръби. Изискването е профилите да са с диаметър между 15 и 50 мм. Закаляването на твърдите сплави става на пресата.

Качества на алуминия, като материал

 • Рециклируем
 • Лек
 • Устойчив
 • Има високо съотношение на якост към тегло
 • Еластичен
 • Устойчив на корозия
 • Топлопроводим
 • Нетоксичен
 • Електропроводим
 • Немагнетизиращ
 • Не произвежда искра
 • Негорим

Екструзия на алуминий

Алуминият е рециклируем, лек, устойчив, има високо съотношение на якост към тегло, еластичен, устойчив на корозия, топлопроводим, нетоксичен, електропроводим
СЕРТИФИКАТИ
Екструзия на алуминий
Copyright 2023 Екструзия на алуминий. Всички права запазени
licenseearth linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram