Термообработки

Означение на състоянията Т

 (Термообработен след екструзия, формообразуване)

 БДС EN 515- означения на състоянието

 

 • Т1-Охладен след процес на високотемпературно формообразуване и естествено състарен до практически стабилно състояние
 • Т2- Охладен след процес на високотемпературно формообразуване, студено обработен и естествено състарен до практически стабилно състояние
 • Т3- Термообработен за получаване на преситен твърд разтвор, студено обработен и естествено състарен до практически стабилно състояние
 • Т4- Термообработен за получаване на преситен твърд разтвор и естествено състарен до практически стабилно състояние
 • Т5- Охладен след процес на високотемпературно формообразуване и изкуствено състарен до практически стабилно състояние
 • Т6- Термообработен за получаване на преситен твърд разтвор и изкуствено състарен до практически стабилно състояние
 • Т7- Термообработен за получаване на преситен твърд разтвор и пресъстарен(стабилизиран)
 • Т8- Термообработен за получаване на преситен твърд разтвор, студено обработен и изкуствено състарен
 • Т9- Термообработен за получаване на преситен твърд разтвор, изкуствено състарен и студено обработен
СъстаренСтудено обработенОхладен след формообразуванеТермообработен в пещ за получаване на преситен разтвор
ЕстественоНеТ1Т4
ДаТ2Т3
ИзкуственонеТ5Т6, Т7
Преди стареене-Т7, Т8
След стареене-Т9

Качества на алуминия, като материал

 • Рециклируем
 • Лек
 • Устойчив
 • Има високо съотношение на якост към тегло
 • Еластичен
 • Устойчив на корозия
 • Топлопроводим
 • Нетоксичен
 • Електропроводим
 • Немагнетизиращ
 • Не произвежда искра
 • Негорим

Екструзия на алуминий

Алуминият е рециклируем, лек, устойчив, има високо съотношение на якост към тегло, еластичен, устойчив на корозия, топлопроводим, нетоксичен, електропроводим
СЕРТИФИКАТИ
Екструзия на алуминий
Copyright 2023 Екструзия на алуминий. Всички права запазени
licenseearth linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram