Политика по качеството

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

Главна характеристика на нашата философия и практика е управленската воля за постоянно подобрение във всички направления на реализация, което формира съвременна фирмена култура на база следните принципи:
Ние от УНИКОМ ЕООД се стремим към удовлетвореността на клиента, която да запази и разшири позициите ни на пазара посредством гъвкаво и бързо реагиране на нови идеи и възможности;
Ние поддържаме коректни отношения с нашите доставчици, основани на критичност и партньорство;
Ние от УНИКОМ ЕООД сме определили контекста на организацията и всички външни и вътрешни фактори, касаещи управлението на качеството, както и следим промените в тях;
Ние от УНИКОМ ЕООД сме предприели действия за овладяване на рисковете и възможностите за фирмата, като сме определили собствениците на тези рискове и възможности, критериите за оценяване на рисковете и възможностите за бизнес процесите, както и нивото на приемлив риск и планиране на необходимите действия в зависимост от оценката на риска;
Ние от УНИКОМ ЕООД ангажираме всички наши сътрудници за осигуряване на качеството на предлаганите продукти и услуги, като сме определили ясно техните роли, правомощия и отговорности, осигурили сме добрата им информираност, правото им на квалификация, както и работата в екип;
УНИКОМ ЕООД разполага с оборудване, поддържано на много добро експлоатационно равнище;
Ние от УНИКОМ ЕООД извършваме периодичен анализ на националните и международни нормативни документи, правим оценка за отражението им върху извършваната от нас дейност, както и непрекъснат контрол за изпълнението на всички задължения, наложени от този вид документи.

ТРАЙНИЯ УСПЕХ ИЗИСКВА ДА ПРАВИМ НЕЩАТА
ОЩЕ ПО-ДОБРЕ – ВЪВ ВСИЧКО, ОТ ВСЕКИ, ПОСТОЯННО

Ръководството, Комитета по управление и целия персонал на фирмата определи своите стратегически цели:
1.
Поддържане на постоянно качество на продуктите и услугите
2.
Увеличаване на пазарния дял на Уником ЕООД в продажбата на екструдирани алуминиеви профили и безшевни тръби
3.
Разширение на производството предлагане на нови изделия и услуги с високи технически показатели
4.
Повишаване на ефективността на организацията и удовлетвореността на клиентите
5.
Спазване на договорените с Клиенти срокове за изработка на поръчка
6.
Стимулиране на творческата активност и повишаване квалификацията на персонала
7.
Създаване на условия на всеки служител да откриват и използват своите възможности и знания
8.
Поддържане на безопасна работна и здравословна среда.
9.
Въвличане трайно на нашите доставчици в процеса на подобрение, чрез усъвършенстване на системата за договаряне и повишаване на изискванията към качеството на доставяните продукти и услуги;
10.
Гарантиране на непрекъснато подобряване на ефикасността на Системата за управление на фирмата, чрез изпълнение на горните цели.
Управител: Валентин Иванов

Качества на алуминия, като материал

 • Рециклируем
 • Лек
 • Устойчив
 • Има високо съотношение на якост към тегло
 • Еластичен
 • Устойчив на корозия
 • Топлопроводим
 • Нетоксичен
 • Електропроводим
 • Немагнетизиращ
 • Не произвежда искра
 • Негорим

Екструзия на алуминий

Алуминият е рециклируем, лек, устойчив, има високо съотношение на якост към тегло, еластичен, устойчив на корозия, топлопроводим, нетоксичен, електропроводим
СЕРТИФИКАТИ
Екструзия на алуминий
Copyright 2023 Екструзия на алуминий. Всички права запазени
licenseearthlink linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram