Пещ за стареене

Пещ за стареене
ПЕЩ ЗА СТАРЕЕНЕ
След екструзия профилите се вкарват в пещ за изкуствено стареене. В зависимост от сплавта и желаната твърдост (стандартно Т6), профилите преминават цикъл на стареене за определено време на определена температура, при което се ускорява отделянето на вторичните фази.
Пещта за стареене може да поеме профили с дължина до 7,15 м.

Качества на алуминия, като материал

 • Рециклируем
 • Лек
 • Устойчив
 • Има високо съотношение на якост към тегло
 • Еластичен
 • Устойчив на корозия
 • Топлопроводим
 • Нетоксичен
 • Електропроводим
 • Немагнетизиращ
 • Не произвежда искра
 • Негорим

Екструзия на алуминий

Алуминият е рециклируем, лек, устойчив, има високо съотношение на якост към тегло, еластичен, устойчив на корозия, топлопроводим, нетоксичен, електропроводим
СЕРТИФИКАТИ
Екструзия на алуминий
Copyright 2023 Екструзия на алуминий. Всички права запазени
licenseearth linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram