Качествен контрол

Качествен контрол
Ежедневно проведени тестове и наличието на сертификати по ISO доказват качеството на нашите продукти.
Стратегическа цел на УНИКОМ ЕООД е постигането на високо качество и непрекъснато усъвършенстване на предлаганите продукти.

Това налага установяване и поддържане на непрекъснат контакт и обратна връзка с клиентите с оглед правилното разбиране, пълното определяне и изпълнение на техните потребности, желания и изисквания.

Готовите изделия се произвеждат и контролират по БДС EN 755-9.

Допустими отклонения от размерите и формата на профили EN 755-9

I група сплави
II група сплави

Допустими отклонения от размери

 Размер Н/ммДиам. на описана окръжност/мм Размери А и В/ммДиам. на описана окръжност/мм
I група сплавиНаддоD<100100<D<200I група сплавиНаддоD<100100<D<200
-10±0,25±0,30-1,5±0,15±0,20
1025±0,30±0,401,53±0,15±0,25
2550±0,50±0,6036±0,20±0,30
50100±0,70±0,90610±0,25±0,35
100150-±1,11015±0,30±0,40
    1520±0,35±0,45
II група сплави-10±0,40±0,50II група сплави-1,5±0,25-
1025±0,50±0,701,53±0,35±0,40
2550±0,80±0,9036±0,40±0,50
    610±0,45±0,55
    1015±0,50±0,60
      1520±0,55±0,65

Допустими отклонения при фиксирана дължина/мм

Диам. на описана окръжност/ммФиксирана дължина L/мм
НаддоL ≤ 20002000<L ≤ 50005000<L ≤ 10000
-100

+5

0

+7

0

+10

0

100200

+7

0

+9

0

+12

0

 

Механични свойства на пръти, тръби и профили получени чрез екструзия EN 755-2

Гранични стойности:

D - максимална стойност 110 мм за сплавите от група I и максимална стойност 50 мм за сплавите от група II

S - максимална стойност 100 мм за сплавите от група I и максимална стойност 50 мм за сплавите от група II

e - минимална стойност 1 м

 

 • Сплав EN AW2024[AlCu4Mg1]:
ПРЪТ
СъстояниеРазмери/ммRm/MpaRp0.2/MPaA%A50mm %
DSminmaxminmaxminmin
O, H111<200<200-250-1501210
T3, T3510, T3511

<50

50<D<100

100<D<200

200<D<250

 

<50

50<D<100

100<D<200

200<D<250

 

450

440

420

400

 

-

-

-

-

 

310

300

280

270

 

-

-

-

-

 

8

8

8

8

 

6

-

-

-

 

T8, T8510, T8511<150<150455-380-54
         
ТРЪБА
СъстояниеРазмери/ммRm/MpaRp0.2/MPaA%A50mm %
e/mmminmaxminmaxminmin
O, H 111<30-250-1501210
T3, T3510,T3511<30420-290-86
T8, T8510, T8511< 30455-380-54
ПРОФИЛ
СъстояниеРазмери/ммRm/MpaRp0.2/MPaA%A50mm %
e/mmminmaxminmaxminmin
O, H 111всички-250-1501210
T3, T3510,T3511

<15

15<е<50

395

420

-

-

290

290

-

-

8

8

-
T8, T8510, T8511< 50455-380-54

 

 • Сплав EN AW6060 [AlMgSi]:
ПРЪТ
СъстояниеРазмери/ммRm/MpaRp0.2/MPaA%A50mm %
DSminmaxminmaxminmin
Т4< 150< 150120-60-1614
Т5< 150< 150160-120-86
Т6< 150< 150190-150-86
Т64< 50< 50180-120-1210
Т66< 150< 150215-160-86
ТРЪБА
СъстояниеРазмери/ммRm/MpaRp0.2/MPaA%A50mm %
e/mmminmaxminmaxminmin
Т4<15120-60-1614
Т5<15160-120-86
Т6<15190-150-86
Т64<15180-120-1210
Т66<15215-160-86
        
ПРОФИЛ
СъстояниеРазмери/ммRm/MpaRp0.2/MPaA%A50mm %
e/mmminmaxminmaxminmin
Т4<25120-60-1614
Т5

<5

5<е<25

160

140

-

-

120

100

-

-

8

8

6

6

Т6

<3

3<е<25

190

170

-

-

150

140

-

-

8

8

6

6

Т64<15180-120-1210
Т66

<3

3<е<25

215

195

-

-

160

150

-

-

8

8

6

6

        

 

 • Сплав EN AW6061 [AlMg1SiCu]::
ПРЪТ
СъстояниеРазмери/ммRm/MpaRp0.2/MPaA%A50mm %
DSminmaxminmaxminmin
O, H111<200<200-150-1101614
T4

<200

 

<200

 

180

 

-

 

110

 

-

 

15

 

13

 

T6<200<200260-240-86
         
ТРЪБА
СъстояниеРазмери/ммRm/MpaRp0.2/MPaA%A50mm %
e/mmminmaxminmaxminmin
O, H 111<25-150-1101616
T4<25180-110-1513
T6

<5

5<е<25

260

260

-

-

240

240

-

-

8

10

6

8

ПРОФИЛ
СъстояниеРазмери/ммRm/MpaRp0.2/MPaA%A50mm %
e/mmminmaxminmaxminmin
Т4<25180-110-1513
T6

<5

5<е<25

260

260

-

-

240

240

-

-

9

10

7

8

        

 

 • Сплав EN AW6063 [AlMg0.7Si]::
ПРЪТ
СъстояниеРазмери/ммRm/MpaRp0.2/MPaA%A50mm %
DSminmaxminmaxminmin
О, Н111<200<200-130--1816
Т4

< 150

150<D<200

< 150

150<S<200

130

120

-

-

65

65

-

-

14

12

12

-

Т5< 200< 200175-130-86
Т6

< 150

150<D<200

< 150

150<S<200

215

195

-

-

170

160

-

-

10

10

8

-

Т66< 200< 200245-200-108
ТРЪБА
СъстояниеРазмери/ммRm/MpaRp0.2/MPaA%A50mm %
e/mmminmaxminmaxminmin
O, H111<25-30--1816
Т4

< 10

10<e<25

130

120

-

-

65

65

-

-

14

12

12

10

Т5<25175-130-86
Т6<25215-170-108
Т66<15215-160-86
        
ПРОФИЛ
СъстояниеРазмери/ммRm/MpaRp0.2/MPaA%A50mm %
e/mmminmaxminmaxminmin
Т4<25130-65-1412
Т5

<3

3<е<25

175

160

-

-

130

110

-

-

8

7

6

5

Т6

<10

10<е<25

215

195

-

-

170

160

-

-

8

8

6

6

Т64<15180-120-1210
Т66

<10

10<е<25

245

225

-

-

200

180

-

-

8

8

6

6

        

 

 • Сплав EN AW6082 [AlSi1MgMn]:
ПРЪТ
СъстояниеРазмери/ммRm/MpaRp0.2/MPaA%A50mm %
DSminmaxminmaxminmin
O, H111<200<200-160-1101412
T4<200<200205-110-1412
T6

<20

20<D<150

150<D<200

200<D<250

<20

20<S<150

150<S<200

200<S<250

295

310

280

270

-

-

-

-

250

260

240

200

-

-

-

-

8

8

8

8

6

-

-

-

         
ТРЪБА
СъстояниеРазмери/ммRm/MpaRp0.2/MPaA%A50mm %
e/mmminmaxminmaxminmin
O, H 111<25-160-1101412
T4<25205-110-1412
T6

<5

5<е<25

290

310

-

-

250

260

-

-

8

10

6

8

ПРОФИЛ
СъстояниеРазмери/ммRm/MpaRp0.2/MPaA%A50mm %
e/mmminmaxminmaxminmin
O, H111всички-160-1101412
Т4<25205-110-1412
Т5 отворен профил<5270-230-86
Т6

<5

5<е<25

290

310

-

-

250

260

-

-

8

10

6

8

Т5 Кух профил<15270-230-86
        
T6

<5

5<е<25

290

310

-

-

250

260

-

-

8

10

6

8

        

 

 • Сплав EN AW7075 [AlZn5,5MgCu]:
ПРЪТ
СъстояниеРазмери/ммRm/MpaRp0.2/MPaA%A50mm %
DSminmaxminmaxminmin
O, H111<200<200-275-165108
T6, T6510, T6511

<25

25<D<100

100<D<150

150<D<200

<20

20<S<75

75<S<150

150<S<200

540

560

530

470

-

-

-

-

480

500

470

400

-

-

-

-

7

7

6

5

5

-

-

-

T73, T73510, T73511

<25

25<D<75

75<D<100

100<D<150

<25

25<S<75

75<S<100

100<S<150

485

475

475

440

-

-

-

-

420

405

390

360

-

-

-

-

7

7

6

6

5

-

-

-

ТРЪБА
СъстояниеРазмери/ммRm/MpaRp0.2/MPaA%A50mm %
e/mmminmaxminmaxminmin
O, H 111<10-275-16510-
T6, T6510, T6511

<5

5<е<10

10<e<50

540

560

560

-

-

-

485

505

495

-

-

-

8

7

6

6

5

4

T73, T73510, T73511

<5

5<е<25

25<e<50

470

485

475

-

-

-

400

420

405

-

-

-

7

8

8

5

6

-

ПРОФИЛ
СъстояниеРазмери/ммRm/MpaRp0.2/MPaA%A50mm %
e/mmminmaxminmaxminmin
T6, T6510, T6511

<25

25<е<60

530

540

-

-

460

470

-

-

6

6

4

-

T73, T73510, T73511<25485-420-75
        

Качества на алуминия, като материал

 • Рециклируем
 • Лек
 • Устойчив
 • Има високо съотношение на якост към тегло
 • Еластичен
 • Устойчив на корозия
 • Топлопроводим
 • Нетоксичен
 • Електропроводим
 • Немагнетизиращ
 • Не произвежда искра
 • Негорим

Екструзия на алуминий

Алуминият е рециклируем, лек, устойчив, има високо съотношение на якост към тегло, еластичен, устойчив на корозия, топлопроводим, нетоксичен, електропроводим
СЕРТИФИКАТИ
Екструзия на алуминий
Copyright 2023 Екструзия на алуминий. Всички права запазени
licenseearth linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram